‘Benadeelde partij’ vind ik om twee redenen een mooie term uit ons recht. In de eerste plaats sluit het mooi aan bij het wetsartikel over schadevergoeding: ‘schade bestaat uit vermogensschade en ander nadeel.’ Schade is volgens de wet dus nadeel. Dan kun je direct concluderen dat een benadeelde partij schade heeft geleden. De tweede reden leg ik hierna uit.

Strafzaak

Een strafzaak ken drie hoofdrolspelers: de verdachte, de officier van justitie en de rechter. Van de verdachte denkt men dat deze een overtreding of een misdrijf heeft begaan. Hij wordt daarvoor door de officier van justitie vervolgd die daarvoor een straf eist. De rechter moet beslissen of er voldoende bewijs is dat de verdachte het feit heeft begaan. Als dat bewijs er niet is, wordt de verdachte vrijgesproken. Als dat bewijs er wel is, bepaalt de rechter de hoogte van de straf.

Tot zover de standaardprocedure. Maar er is nog een vierde hoofdrolspeler mogelijk: de benadeelde partij.

De vierde man

Je weet inmiddels al dat een benadeelde partij iemand is die schade heeft geleden. Als hij die schade heeft geleden als gevolg van een misdrijf, dan kan hij zich in het strafproces voegen, zoals dat heet. Hij kan dan als vierde man in het strafproces zijn schade van de verdachte vorderen. Als de verdachte door de rechter wordt veroordeeld, doet de rechter direct ook uitspraak over de schadevergoeding. De benadeelde partij hoeft daarvoor dan niet zelf een civiele procedure aan te spannen.

Wat zit ons recht toch mooi in elkaar!

Letselschade?

Letselschade?
Een vak apart, schakel een gespecialiseerd letselschadeadvocaat in!
www.advocoeur-morsink.nl 053-8200380 info@advocoeur-morsink.nl

Kijk op www.advocoeur-morsink.nl of bel 053-8200380 of mail info@advocoeur-morsink.nl