Corona in letselschadezaken        

Het is nu misschien niet je eerste dagelijkse zorg, maar ook in letselschadezaken heeft de uitbraak van het Corona-virus de nodige gevolgen. Een goede gelegenheid voor mij om dat uit te leggen en te vertellen wat schade is en wat schade vergoeden in een letselschadezaak precies betekent.

Schade en schade vergoeden

Over de verschillende soorten schade heb ik al eerder een blog geschreven (klik hier). Nu gaat het meer over de vraag wat schade vergoeden in de praktijk betekent. Ik neem als voorbeeld een verkeersongeluk waarbij het slachtoffer, schoonheidsspecialiste Mirjam, een been breekt.

In de meest zuivere vorm betekent schade vergoeden dat de aansprakelijke partij Mirjam zoveel mogelijk in de situatie brengt zoals die vóór het ongeval bestond. Eigenlijk een soort van ‘de klok terugdraaien’, maar dat kan natuurlijk niet, het been is gebroken. Maar om te beoordelen of iets schade is en hoeveel die bedraagt, doen we net alsof het ongeluk niet is gebeurd. Die theoretische situatie vergelijken we vervolgens met de echte, feitelijke situatie sinds het ongeval en het verschil tussen beide is de schade.

Mirjam

Zoals aangegeven is Mirjam schoonheidsspecialiste. Ze werkt twee dagen per week in een praktijk aan huis als zelfstandig ondernemer en twee dagen per week in loondienst bij een salon. Dat is de situatie zoals die op het moment van het ongeval bestond en de theoretische situatie voor het invullen van de schade.

Sinds en door het ongeval kan ze vanwege haar gebroken been haar werk gedurende vier maanden niet meer doen. Voor haar werk in de salon ontvangt ze een ziektewetuitkering van 90% van haar laatstverdiende loon.  Haar inkomsten als zelfstandig ondernemer vallen helemaal weg. Schade? 10% van haar loon en 100% van haar ondernemersinkomen.

Corona

Maar twee maanden na het ongeval worden door de overheid de beperkende maatregelen vanwege de uitbraak van het Corona-virus opgelegd en alle schoonheidssalons moeten dicht. Wat is nu de schade van Mirjam…?

Te verwachten is dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist zal stellen dat Mirjam in de theoretische situatie zonder ongeval vanwege die maatregelen ook twee maanden niet zou hebben kunnen werken. Dan had haar salaris van de salon doorbetaald moeten worden, dus die schade blijft. Maar als zelfstandig ondernemer zou ze zonder ongeval ook geen inkomen zou hebben gehad en dan is er op dat punt ook geen schade meer!

Dit voorbeeld is natuurlijk kort door de bocht en ontdaan van alle nuancering die je daarbij in de praktijk aan kunt  aanbrengen, maar het laat goed zien hoe schade vergoeden in de praktijk werkt. Het is dus niet altijd even gemakkelijk.

Let op elkaar en blijf gezond!

Letselschade?

Een vak apart, schakel een gespecialiseerd letselschadeadvocaat in! Bertil Morsink lid LSA. www.advocoeur-morsink.nl 053-8200380 info@advocoeur-morsink.nl