Eerder schreef ik al over de bijzondere positie van een slachtoffer in het strafproces als zogenaamde ‘benadeelde partij’. Maar er is nog iets dat die positie bijzonder maakt, namelijk de zogenaamde ‘schadevergoedingsmaatregel’ en ‘het voorschotfonds’.

Maatregel en voorschot
Het slachtoffer van een geweldsmisdrijf kan als benadeelde partij een schadevergoeding eisen in de strafzaak tegen de verdachte. Die eis is een civiele vordering, een vordering naar burgerlijk recht dus, maar kan in de strafzaak ingesteld worden. Op zich is dat al bijzonder.

Maar je kunt ook aan de rechter vragen de schadevergoedingsmaatregel op te leggen. De rechter spreekt dan bij veroordeling van de verdachte uit dat deze verplicht is om de gevraagde schadevergoeding te betalen. Logisch zou je zeggen, maar het heeft twee belangrijke extra voordelen:

1 De Officier van Justitie geeft in dat geval namelijk opdracht aan het CJIB het bedrag van de schadevergoeding voor jou te innen. Het CJIB, die mensen van de bekeuringen? Precies, die mensen.

2 Als de veroordeelde om wat voor reden dan ook acht maanden na de uitspraak het bedrag nog niet (volledig) heeft voldaan, dan keert de Staat het bedrag alvast aan jou uit terwijl het CJIB de verdachte verder achter de broek blijft zitten. Goed geregeld toch?!

Let op!
Zoals zo vaak zijn er uitzonderingen op deze regels. Dat is wat veel om hier allemaal te bespreken. Misschien wel belangrijker is dat jouw schadevergoedingsvordering een gewone civiele vordering is die door een strafrechter moet worden beoordeeld. De vordering moet dus aan de eisen van het civiele recht voldoen en kan door of namens de verdachte met civiele verweermiddelen worden bestreden, ook in het strafproces. Zorg dus voor een volledige, goed gemotiveerde vordering waar nodig voorzien van bewijsstukken.

Letselschade?
Een vak apart, schakel een gespecialiseerd letselschadeadvocaat in!
www.advocoeur-morsink.nl 053-8200380 info@advocoeur-morsink.nl

Letselschade?

Een vak apart, schakel een gespecialiseerd letselschadeadvocaat in! Bertil Morsink lid LSA.

Kijk op www.advocoeur-morsink.nl of bel 053-8200380 of mail info@advocoeur-morsink.nl