‘Krijg ik wel letselschade?’

Na zijn ongeluk was Erik de kluts duidelijk een beetje kwijt. Dat bleek toen ik met hem en zijn vrouw over de gevolgen van zijn verkeersongeval sprak. We bespraken zijn letsel en allerlei schadeposten. Ook gaf ik uitleg over de regeling van zijn schade. Maar tussendoor vroeg hij een paar keer een beetje ongerust: ‘Maar, krijg ik dan wel letselschade…?’

Ik wist wat hij eigenlijk bedoelde en dus kon ik hem direct geruststellen, dat zou hij zeker krijgen. Maar eerst gaf ik even uitleg over de verkeerde term die hij eigenlijk gebruikte.

Letselschade

Wat is dat nou, letselschade? In de praktijk gebruiken we liever de term ‘personenschade’. Kort gezegd is dat alle schade die een persoon lijdt nadat hem een bepaalde gebeurtenis is overkomen. Dat kan een bedrijfsongeval, een geweldsmisdrijf, een medische fout of een verkeersongeval zijn, net als bij Erik.

Soorten schade

Je kunt allerlei onderverdelingen maken als we over schade spreken. Die zal ik hier en nu niet allemaal bespreken. Maar in hoofdzaak zijn er maar twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade. Ik leg hierna kort het verschil uit.

Materiële schade

Materiële schade is alle schade die je portemonnee raakt, zo zeg ik altijd. Denk bijvoorbeeld aan zorgkosten in de vorm van het eigen risico, de kapotte fiets, de zonnebril die kwijt is geraakt, de ploegentoeslag die niet wordt uitbetaald zolang je ziek bent, de huur van krukken, de hulp in huis en voor de tuin en ga zo maar door. Je kunt het zo gek niet bedenken, er is geen vaste lijst van, maar gewoon alles wat je portemonnee raakt sinds en door het ongeval is simpelweg materiële schade.

Immateriële schade

Als dat allemaal betaald is, heb je dus eigenlijk al je schade vergoed gekregen. Je had een gat in je portemonnee en die is weer netjes gevuld. Maar dan moet er nog betaling van immateriële schade volgen. In de volksmond kennen we dat beter als smartengeld, maar veel mensen noemen het –net als Erik met zijn vraag bedoelde- letselschade. Smartengeld is de vergoeding die je daarnaast krijgt voor geleden pijn en gederfde levensvreugde, zoals dat zo deftig heet. Een vergoeding voor alle pijn en ellende die je hebt gehad en die bij blijvend letsel ook voor de toekomst geldt. Een financiële pleister op de wond.

Letselschade?

Een vak apart, schakel een gespecialiseerd letselschadeadvocaat in! Bertil Morsink lid LSA. www.advocoeur-morsink.nl 053-8200380 info@advocoeur-morsink.nl