Deze maand in het Advocatenblad een artikel met de veelzeggende titel ‘Wildwest in de letselschadepraktijk’ (*). Gespecialiseerde letselschadeadvocaten beklagen zich daarin over het gedrag van aansprakelijkheidsverzekeraars, rechtsbijstandsverzekeringen en malafide letselschadebureaus. Dat is nogal wat. Ik vat het hierna kort samen.

Aansprakelijkheidsverzekeraars

90% van de letselschadezaken wordt binnen twee jaar afgehandeld. Dat klinkt prachtig, maar het venijn zit in de overige 10%. Dat zijn de ingewikkelder zaken als het gaat om het letsel en de schade. Zodra het moeilijker wordt, treedt er vertraging op. Een standpunt blijft uit, voorschotten op de schade worden niet langer betaald en ook de advocaat wordt niet meer betaald.

Rechtsbijstandsverzekeringen

Deze verzekeringen behandelen ongeveer 40% van het totaal aantal zaken. Maar ze hebben te weinig budget en daardoor is er onvoldoende tijd om de belangen van hun klanten, jouw letselschadezaak dus, behoorlijk te behartigen. Medewerkers worden afgerekend op het aantal zaken dat ze in een jaar hebben behandeld. Het doel is maar liefst tweeduizend zaken per jaar! De kwaliteit doet er dus niet toe. Dat is vragen om moeilijkheden en afgeraffelde zaken.

Letselschadebureaus

Ook veel letselschadebureaus handelen uit eigen financieel belang zaken soms te snel en tegen een te lage schadevergoeding af. Ze hebben vaak no cure, no pay-afspraken met het slachtoffer, naast het bedrag dat ze door verzekeraars vergoed krijgen. Dubbel vangen dus. Verzekeraars maken daar handig gebruik van, omdat ze weten dat deze bureaus geneigd zijn sneller te schikken voor een lager bedrag. Je krijgt dus een te lage vergoeding waar je ook nog eens een gedeelte van af moet staan aan het bureau.

Advies

Mijn advies aan slachtoffers van letselschade is om te proberen kritisch te zijn op je belangenbehartiger. Is dat een rechtsbijstandverzekering? Hou dan in het achterhoofd dat de behandelaar van jouw dossier onder druk kan staan van targets van het eigen management en die boven jouw belang stelt. Is dat een letselschadebureau? Zoek dan uit of er voldoende deskundigheid aanwezig is. En lees het contract dat je sluit goed door. Voor je het weet moet je een fors deel van je eigen schadevergoeding onnodig afstaan. Let trouwens ook bij advocaten op voldoende deskundigheid. Slechts 2% (!) van alle advocaten in Nederland mag zich gespecialiseerd letselschadeadvocaat noemen. Zij zijn aangesloten bij de LSA (www.lsa.nl) of de ASP.

Letselschade?

Een vak apart, schakel een gespecialiseerd letselschadeadvocaat in! Bertil Morsink lid LSA.

www.advocoeur-morsink.nl 053-8200380 info@advocoeur-morsink.nl

 

*Dit blog is een korte en bewerkte samenvatting van het gelijknamige artikel in Advocatenblad nummer 5 van 4 juni 2019.